wtorek, 24 maja 2016

Tydzień 12: kolekcje cz. 2

Ćwiczenia

MasterMind to gra planszowa dla dwóch osób. Gracze mają do dyspozycji pionki w sześciu kolorach. Pierwszy gra układa z pionków kod czteroelementowy, kolory w kodzie mogą się powtarzać. Zadaniem drugiego gracza jest odgadnięcie kodu wybranego przez pierwszego gracza.
Drugi gracz ma parzystą liczbę prób (zwykle 10). W każdej próbie gracz podejmuje próbę odgadnięcia kodu wybranego przez przeciwnika. Pierwszy gracz ocenia próbę drugiego gracza za pomocą białych i czarnych pionków. Za każdy pionek we właściwym kolorze i na właściwej pozycji przyznaje czarny pionek. Za każdy pionek we właściwy kolorze, ale na niewłaściwej pozycji przyznaje biały pionek. Następnie drugi gracz ma prawo podjąć kolejną próbę.
Zadanie: zaimplementować jeden krok algorytmu grającego w MasterMind. Zaimplementujemy algorytm, który trzyma zbiór możliwych jeszcze układów. Zgadywanie polega na wybraniu ze wszystkich możliwych jeszcze układów takiego, który najlepiej dzieli ten zbiór (generuje podział minimalizujący wielkość największego zbioru możliwych układów po zapytaniu). Przy parametrach standardowego MasterMinda taki algorytm radzi sobie bez problemu.

Laboratorium

 1. Uruchom programy Zagadka.java i Zagadka2.java. Wyjaśnij, dlaczego programy tak się zachowują. Co trzeba zmienić, żeby programy zachowywały się zgodnie z oczekiwaniami autora?
 2. Anagramy to słowa, które składają się z tych samych liter, ale w różnej kolejności. Napisz program, który dla danej listy słów wypisze wszystkie grupy anagramów pojawiające się na tej liście.
 3. Napisz własną implementację listy wraz z iteratorem. Twoja lista powinna mieć nastepujące operacje:
  • dodawanie nowego elementu,
  • rozmiar,
  • test niepustości,
  • iterowanie przy pomocy pętli foreach.
  Wskazówki:
  • Pętlą foreach można iterować po obiektach implementujących interfejs Iterable.
  • Do implementacji iteratora trzeba użyć klas wewnętrznych (ang. inner classes). Klasa wewnętrzna ma dostęp do prywatnych składowych otaczającego obiektu.
  • Warto przeczytać rozdział o klasach wewnętrznych z tutorialu na stronie Oracle.
  • Ściągawkę, jak napisać własny iterator można znaleźć w klasie java.util.AbstractList. W Eclipse trzeba mieć podpięte źródła Javy

Praca domowa nr 11 (dodatkowa)

Do wyboru: zadanie 2 lub zadanie 3.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz