środa, 4 maja 2016

Tydzień 10: typy uogólnione

Ćwiczenia

 1. Zaimplementuj stos parametryzowany typem elementów przechowywanych na stosie.
 2. Napisz własne drzewo BST, parametryzowane typem elementów przechowywanych w drzewie. Porządek powinien być zadany jako java.util.Comparator lub java.util.Comparable.
 3. Napisz procedurę sortującą tablicę dowolnego typu. Porządek definiujemy jak w zadaniu 2.

Laboratorium

 1. Zaimplementuj drzewo BST przechowujące wartości tego samego typu. Algorytm porównujący może być dostarczany w postaci (do wyboru) Comparatora lub interfejsu Comparable. Twoje drzewo powinno udostępniać nastepujące operacje:
  • tworzenie pustego drzewa,
  • dodawanie elementu do drzewa,
  • sprawdzenie, czy drzewo zawiera wskazany element,
  • wypisanie wszystkich elementów drzewa w kolejności rosnącej.
  Napisz prostą aplikację testującą działanie Twojego drzewa.
 2. Dla chętnych: zadanie o ONP z użyciem typów generycznych.

Praca domowa nr 9

Zadanie o BST.

Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO oraz numer pracy domowej (tutaj: 9). Pliki źródłowe powinny być spakowane zip-em. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Termin oddania: 17.05.2016 r. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz