niedziela, 15 maja 2016

Tydzień 11: kolekcje

Z powodu wyjazdu na konferencję w tym tygodniu nie będzie mnie na zajęciach.

Ćwiczenia

Na ćwiczenia proszę rozproszyć się po innych grupach. Ćwiczenia z PO o godzinie 12:
 • sala 3130, Kazimierz Grygiel
 • sala 3140, Marcin Pilipczuk
 • sala 3150, Marcin Dziubiński 
 • sala 3160, Krzysztof Szafran

Laboratorium

 1.  Napisz program, który dla danego pliku tekstowego wypisze następujące informacje:
  • z ilu słów składa się plik,
  • słowo na pozycji 45,
  • z ilu różnych słów składa się plik,
  • wszystkie słowa pliku w kolejności alfabetycznej (każde słowo na liście pojawia się tylko raz),
  • dla każdego słowa, ile razy to słowo występuje w pliku,
  • wszystkie słowa, które mają więcej niż 6 liter, w kolejności alfabetycznej, bez powtórzeń.
  Do rozwiązania zadania należy użyć odpowiednich kolekcji.
  Potrzebne informacje o kolekcjach można znaleźć w notatkach z wykładu oraz rozdziale o kolekcjach w tutorialu Javy.
 2. Anagramy to słowa, które składają się z tych samych liter, ale w różnej kolejności. Napisz program, który dla danej listy słów wypisze wszystkie grupy anagramów pojawiające się na tej liście.

Praca domowa nr 10

Zadanie 2.

Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO oraz numer pracy domowej (tutaj: 10). Pliki źródłowe powinny być spakowane zip-em. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Termin oddania: 24.05.2016 r. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz