wtorek, 19 kwietnia 2016

Tydzień 8: klasówka treningowa, interfejsy

Ćwiczenia

Majówka - klasówka z roku 2013/2014.

Laboratorium

  1. Zaimplementuj drzewo BST przechowujące liczby całkowite. Chcemy uniknąć dużej liczby testów (czy jest lewe dziecko, czy jest prawe dziecko,...) w kodzie. Jak będziesz reprezentować puste drzewo? Wskazówka: użyj polimorfizmu.
  2. Kolejka priorytetowa to struktura danych, do której można wstawiać elementy i z niej je pobierać. Kolejność pobierania elementów zależy od priorytetu tych elementów, najpierw wydawane są elementy o wyższym priorytecie. Zdefiniuj i zaimplementuj interfejs KolejkaPriorytetowa z operacjami:
    • void dodaj(int priorytet, String s) – dodaje do kolejki nowy napis z zadanym priorytetem.
    • String[] pobierz() – pobiera z kolejki wszystkie napisy obiekty o najmniejszej wartości priorytetu (moze byc ich wiele, stad wynikiem jest tablica). Pobrane elementy są usuwane z  kolejki.
    • boolean czyPusta() – wynikiem jest true wtedy i tylko wtedy, gdy w kolejce nie ma już elementów.
    Zdefiniuj klasę realizującą ten interfejs za pomocą jednej z metod: lista posortowana, kopiec, drzewo BST. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia kilka napisów, a następnie wypisze wczytany zbiór posortowany (za pomocą KolejkiPriorytetowej) ze względu na liczbę wystąpień litery a w napisie. 

Praca domowa nr 8

Zadanie 1.

Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO oraz numer pracy domowej (tutaj: 8). Pliki źródłowe powinny być spakowane zip-em. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz