wtorek, 12 kwietnia 2016

Tydzień 7: wyrażenia cz. 2 + duże zadanie zaliczeniowe

Ćwiczenia

Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia:
Chcemy zdefiniować klasę obiektów reprezentujących wyrażenia arytmetyczne jednej zmiennej rzeczywistej (x). Interesują nas następujące operacje:

 • policzenie wartości w zadanym punkcie,
 • policzenie (symboliczne) pochodnej,
 • policzenie (numeryczne) całki oznaczonej,
 • wypisywanie,
 • upraszczanie.
Wyrażenia mogą zawierać:
 • stałe liczbowe,
 • wystąpienia zmiennej x,
 • operatory arytmetyczne (dwuargumentowe): +, -, *, /, ...
 • funkcje jednoargumentowe: sin, cos, lg, ...
 • nawiasy okrągłe.
 Laboratorium jest odwołane (Olimpiada Informatyczna)

Zadanie domowe nr 1

W moodle'u pojawiła się treść pierwszego dużego zadania zaliczeniowego.
Moje wymagania formalne co do rozwiązania:
 • Proszę przysłać wyłącznie pliki źródłowe, z zachowaniem struktury pakietów. Proszę nie przysyłać projektów z Eclipse ani plików .class.
 • Plik z rozwiązaniem powinien mieć nazwę postaci ImięNazwisko.zip
Rozwiązania należy wysłać za pomocą moodle'a. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz