środa, 6 kwietnia 2016

Tydzień 6: wyrażenia cz. 1

Ćwiczenia

Chcemy zdefiniować klasę obiektów reprezentujących wyrażenia arytmetyczne jednej zmiennej rzeczywistej (x). Interesują nas następujące operacje:

 • policzenie wartości w zadanym punkcie,
 • policzenie (symboliczne) pochodnej,
 • policzenie (numeryczne) całki oznaczonej,
 • wypisywanie.
Wyrażenia mogą zawierać:
 • stałe liczbowe,
 • wystąpienia zmiennej x,
 • operatory arytmetyczne (dwuargumentowe): +, -, *, /, ...
 • funkcje jednoargumentowe: sin, cos, lg, ...
 • nawiasy okrągłe.

 Laboratorium

 1. Bitwa robotów wojennych odbywa się na polu bitwy reprezentowanym przez planszę o rozmiarze 8 na 8. Uczestniczą w niej dwa roboty, których celem jest zniszczenie się nawzajem.
  Początkowo roboty ustawione są tak, jak na poniższym diagramie, gdzie 'vA' oraz '^B' reprezentują roboty A i B skierowane odpowiednio na południe (v) i na północ (^).
   _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ vA_ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ ^B_ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _

  Zaprojektuj klasy reprezentujące pole bitwy oraz roboty. Zaimplementuj wypisywanie aktualnego stanu pola bitwy.
 2. (Ciąg dalszy zadania 1) Każda tura bitwy składa się z akcji wykonywanych kolejno przez roboty A i B. Możliwe akcje dla każdego robota:
  • obrót w lewo lub w prawo
  • krok do przodu. Wykonanie jest możliwe tylko wtedy, gdy docelowe pole jest wolne.
  • strzał. Robot strzela przed siebie laserem mającym zasięg wzdłuż całej linii.
 3. Wszystkie akcje odbywają się względem aktualnego kierunku robota. Jeżeli w wyniku strzału w jego zasięgu znalazł się robot-przeciwnik, zostaje on zniszczony i gra kończy się.

  Bitwa trwa 20 tur lub do czasu, gdy jeden robot zniszczy drugiego.

  Do klas z poprzedniego zadania dopisz symulację bitwy robotoów. Każda akcja robota powinna zostać wypisana na ekranie. Program powinien wypisywać stan pola bitwy po każdej turze. Zadbaj o właściwy podział odpowiedzialności między klasami.
 4. (Kontynuacja zadania 2) Bitwa robotów - pełna treść klasówki z roku 2007/2008

Praca domowa nr 6

Do wyboru: zadanie 1+2 lub zadanie 1+3. Zadanie 1 musi być zrobione osobno.

Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO oraz numer pracy domowej (tutaj: 6). Pliki źródłowe powinny być spakowane zip-em. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz