poniedziałek, 21 marca 2016

Tydzień 4: klasy

Ćwiczenia

 1. Zdefiniuj klasę Pracownik (podobnie do klasy Osoba z wykładu, dodając jeszcze tekstową informację o zajmowanym przez pracownika stanowisku). Następnie zdefiniuj klasę Firma, która przechowuje w tablicy spis wszystkich pracowników (możesz założyć, że liczba pracowników nie przekracza 100). Zdefiniuj metody dodawania nowych pracowników do firmy oraz wypisywania aktualnego spisu pracowników. Zastanów się, jak przy tym ostatnim zadaniu rozdzielić odpowiedzialności pomiędzy obie klasy.
 2. Zaimplementuj liczby całkowite dowolnego rozmiaru. Operacje do zaimplementowania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę typu int, tworzenie. 

Laboratorium

 1.  Utwórz klasę Ulamek reprezentującą ułamek zwykły. Klasa ma udostępniać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz wypisywania ułamków (metoda toString()). Ułamki powinny być przechowywane w postaci uproszczonej (zadbaj o to w konstruktorze). W innej klasie napisz program, który wczyta 10 ułamków ze standardowego wejścia, a następnie policzy ich sumę oraz iloczyn.
 2. Bitwa robotów wojennych odbywa się na polu bitwy reprezentowanym przez planszę o rozmiarze 8 na 8. Uczestniczą w niej dwa roboty, których celem jest zniszczenie się nawzajem.
  Początkowo roboty ustawione są tak, jak na poniższym diagramie, gdzie 'vA' oraz '^B' reprezentują roboty A i B skierowane odpowiednio na południe (v) i na północ (^).
   _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ vA_ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ ^B_ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _


  Każda tura bitwy składa się z akcji wykonywanych kolejno przez roboty A i B. Możliwe akcje dla każdego robota:
  • obrót w lewo lub w prawo
  • krok do przodu. Wykonanie jest możliwe tylko wtedy, gdy docelowe pole jest wolne.
  • strzał. Robot strzela przed siebie laserem mającym zasięg wzdłuż całej linii.
  Wszystkie akcje odbywają się względem aktualnego kierunku robota. Jeżeli w wyniku strzału w jego zasięgu znalazł się robot-przeciwnik, zostaje on zniszczony i gra kończy się.
  Bitwa trwa 20 tur lub do czasu, gdy jeden robot zniszczy drugiego. Napisz klasy symulujące bitwę robotów. Każda akcja robota powinna zostać wypisana na ekranie. Program powinien wypisywać stan pola bitwy po każdej turze. Zadbaj o właściwy podział odpowiedzialności między klasami.

Praca domowa nr 4

Do wyboru: zadanie 1 lub 2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz