wtorek, 15 marca 2016

Tydzień 3: tablice

Ćwiczenia

 1. Powtórzenie z nieobiektowej Javy.
 2. Dane są dwie tablice posortowane rosnąco. Traktujemy je jako zawartości dwu zbiorów. Wypisać na wyjście część wspólną obu zbiorów.
 3. Dane są dwie tablice reprezentujące współczynniki dwóch wielomianów. Policzyć sumę podanych wielomianów. Wynikowa tablica powinna zajmować jak najmniej miejsca.
 4. Pakiety w Javie.

Laboratorium

 1. Umieścić program HelloWorld w pakiecie. Skompilować i uruchomić program z linii poleceń.
 2. Zapoznać się ze środowiskiem Eclipse. Skompilować i uruchomić w Eclipse program HelloWorld.
 3. W Eclipse podpiąć źródła Javy.
 4. Probably a Fire Hazard (dzień 6 ze strony Advent of Code).
  Po zalogowaniu na stronie Advent of Code można pobrać przykładowe dane, na których można przetestować program. Po zrobieniu części 1 dostaje się dostęp do drugiej części zadania.
Podpowiedzi: 
 1. Czytanie ze standardowego wejścia:
  import java.util.Scanner;
  ...
  Scanner s = new Scanner(System.in);
  while (s.hasNextLine()) {
    s.nextLine();
  }
  s.close();
 2. Czytanie z pliku
  Scanner s = new Scanner(new File("sciezka_do_pliku"));
 3. Czytanie z pliku ze Scannera powoduje błąd kompilacji. Kompilator oczekuje, że obsłużymy wyjątki, które może rzucić Scanner. Na razie można dodać w metodzie main deklarację:
  public static void main(String[] args) throws Exception { ... }
  W dalszej części semestru nauczymy się, w jaki sposób właściwie obsługiwać wyjątki.
 4. Klasa String ma metodę replace, która zastępuje podany ciąg znaków innym:
  "Ala".replace("A","O");
 5. zamieni Alę w Olę.
 6. Klasa String ma metodę split, która dzieli podany napis w miejscach wystąpienia innego napisu:
  "Ala ma kota".split(" ");
  da w wyniku tablicę:
  {"Ala","ma", "kota"}
 7. Parsowanie napisu do liczby całkowitej:
  Integer.parseInt("123");

Praca domowa nr 3

Rozwiązanie zadania Probably a Fire Hazard ze strony Advent of Code (do wyboru: część 1 lub część 2).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz